Poniżej znajdziesz podstawową ofertę dla szkół podstawowych. W celu doprecyzowania celu i przesłania szczegółowego harmonogramu zapraszam do kontaktu.