Nazywam się Michał Maciejak i biorę na warsztat problemy dojrzewania.


Jestem pedagogiem, wykładowcą akademickim,
certyfikowanym arteterapeutą,
dramaterapeutą w trakcie certyfikacji,
trenerem i superwizorem metody dramy,
trenerem warsztatów profilaktycznych.

Ponad piętnaście lat pomagam swoim klientom tworząc i realizując
autorskie programy warsztatów i szkoleń.
Moje doświadczenie w prowadzeniu grup warsztatowych i szkoleniowych
liczy ponad 8500 godzin.
Od początku pandemii przeprowadziłem ponad 350 webinariów i szkoleń online.


Współpracując z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, ONZ, Caritasem,
Centralnym Domem Technologii, NGO,
Liderami i Liderkami NGOsów przeciwdziałających przemocy
z całej Europy w ramach projektu ERASMUS+,
Firmami, Wydawnictwami, Uczelniami, Szkołami na terenie całej Polski,
Samorządami, Kuratorami – obserwuję proces dojrzewania z wielu stron i widzę ogromną potrzebę jego wielowymiarowego wsparcia.