Grupa Dramaterapeutyczna dla osób u progu dorosłości w wieku 18 – 20 lata

Dramaterapia jest formą psychoterapii poprzez sztukę wykorzystującą terapeutyczne/lecznicze aspekty teatru.

W dramaterapii wykorzystujesz techniki pracy z ciałem, improwizacji, wejścia w rolę, pracy z baśnią, mitem, metaforą, wyobraźnią, technikami projekcyjnymi w kontakcie z grupą. Stwarza to uczestniczącym osobom możliwość zagrania głównej roli w swoim życiu.

Grupa dramaterapeutyczna dla osób na progach dorosłości w wieku 18 – 20 lata, które:

 • odczuwają lęki, obniżony nastrój, brak satysfakcji ze swojego życia,
 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi – czują się nierozumiane, oceniane, mierzą się z poczuciem odrzucenia,
 • chciałyby lepiej poznać i zrozumieć siebie,
 • chciałyby znaleźć się w miejscu pełnym akceptacji, zrozumienia i życzliwości,
 • są nieśmiałe, wycofane,
 • doświadczają problemów w szkole/ na uczelni związanych ze spadkiem motywacji.

Poprzez techniki dramaterapeutyczne możliwe stają się również:

 • Autentyczne spotkania, oparte na bliskości i szacunku.
 • Eksperymentowanie z nowymi rolami, możliwymi do bezpiecznego odegrania podczas terapii i przeniesienia ich jako nowych zachowań i działania do codziennego funkcjonowania.
 • Uświadomienie sobie swoich potrzeb, pragnień i skontaktowanie się z nimi.
 • Zwrócenie uwagi na własny sposób komunikacji.
 • Zaobserwowanie swojego sposobu wchodzenia w relacje i dbania o swoje granice.
 • Wymiana bezpiecznych informacji zwrotnych.
 • Dzielenie się swoimi doświadczeniami i ich wymiana.
 • Eksperymentowanie z rolami, które są przez coś blokowane.

Udział w grupie dramaterapeutycznej poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym.
Celem konsultacji jest:

 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb osoby uczestniczącej,
 • przybliżenie czym jest dramaterapia, praca z ciałem, metaforą, symbolami,
 • przybliżenie technik ekspresyjno-kreatywnych,
 • podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii grupowej.

Najczęściej zadawane pytania:

Cały proces zakłada przemianę doświadczeń, pogłębienie i poprawę procesu komunikacji z samym sobą oraz otoczeniem, a także spojrzenie z nowej perspektywy.
Sesje dramaterapii zostały tak opracowane, aby osoba uczestnicząca mogła wyrazić siebie, używając werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji.
Uczestnictwo w procesie może pomóc rozwinąć nieznane dotąd umiejętności,
a tym samym poprawić wiarę we własne siły.

W dramaterapii wykorzystuje się naturalne umiejętności człowieka do wchodzenia w role. Wcielanie się w role np. mitycznych bohaterów, odgrywanie ich doświadczeń oraz zajmowanie ich miejsca, daje możliwość spojrzenia na własne doświadczenia z zupełnie nowej perspektywy.
Dramaterapia daje możliwość wyrażenia swoich uczuć poprzez metaforę, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa i wolności.
Uczucia można wyrażać nie tylko poprzez słowa. Do tego celu mogą posłużyć nam mity, baśnie, inne utwory literackie, improwizacja, odgrywanie ról, improwizacje parateatralne.

tel. 605-079-929 (poniedziałek-piątek 16:00-20:00)
lub mailowo: kontakt@fp-e.pl

Spotkania będą odbywać się we wtorki, w godz. 16:30 – 18:15 od marca 2022 r.
W siedzibie Fundacji PsychoEdukacja przy ulicy Towarowej 45 w Warszawie
(5 minut od stacji metra Dworzec Wileński),
Przez pierwsze 2 spotkania grupa będzie miała charakter otwarty, co oznacza możliwość przyjęcia nowej osoby lub rezygnacji z udziału w grupie.
Całość dramaterapii przewidziana jest na 15 sesji.

Optymalna liczba osób uczestniczących to 6 osób.

 • Konsultacja do grupy (90 minut) – 200 zł.
 • Sesja Dramaterapii – 100 zł płatna co miesiąc za każde spotkanie.
  (Miesięcznie koło 4 sesji).
 • Cykl 12 sesji – 1000 zł (płatne z góry) 

O osobie prowadzącej:Jestem pedagogiem, wykładowcą akademickim,
dramaterapeutą w trakcie certyfikacji,
certyfikowanym arteterapeutą,
trenerem i superwizorem metody dramy,
trenerem warsztatów profilaktycznych.

Ponad piętnaście lat pomagam swoim klientom tworząc i realizując autorskie programy warsztatów i szkoleń.
Moje doświadczenie w prowadzeniu grup liczy ponad 8500 godzin.

W swojej pracy jako terapeuta staram się, żeby każda osoba mogła zagrać główną rolę w swoim życiu. Za drogowskazy na tej drodze służą nam mity, baśnie, metafory, improwizacja, techniki parateatralne i praca z ciałem.